gió qua bầu trời trong sáng đẩy mạnh phía sau, đè sóng thuyền lao