Bây giờ, đã bao gồm các các ông lớn đánh bài phỏm ăn tiền