Từ trước đến nay, mật ong vẫn luôn được biết đến là một loại