Sàn gỗ công nghiệp giá rẻ là một vật phẩm thiên nhiên đang có