Thời tiết khắc nghiệt được chia ra thành hai loại hình trên đất