Giờ là mùa đông rồi phải không nhỉ? Mà sao nó vẫn thấy những